Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Zeven typen mensen in één Mensheid

Zeven typen mensen in één mensheid is een te aanvaarden feit. We kennen de zeven kleuren van het spectrum, de zeven tonen van de toonladder en de zeven grote energiecentra in ons etherisch lichaam. We spreken over het Grote Geheel of groter geheel – de één – waarin de zeven een analoge betekenis heeft. De zeven, voor velen ‘het geluksgetal’, speelt al eeuwenlang een rol in ons dagelijks leven en daarbuiten. Naast de zeven, vinden we ook de drie en de een in de ontwikkelingsgang van mens, planeet, zonnestelsel en kosmos. Zo zijn er ook zeven kosmische energiestromen, die de zeven stralen van ons zonnestelsel worden genoemd. Ons zonnestelsel is drievoudig en een van de zeven, die samen weer een eenheid vormen. De zeven sterren van de Grote Beer zijn de oorspronkelijke bronnen waaruit de zeven stralen van ons zonnestelsel voortkomen, en de zeven stralen gebruiken als uitdrukkingsmiddel weer zeven planeten die in het bijzonder met de aarde in verbinding staan.
De energieën van de zeven stralen werken op zeven verschillende manieren in op de ziel van alles dat leeft op onze planeet en heeft zo verschillende uitwerkingen. Elke straal maakt een verschillende benaderingswijze noodzakelijk. De verdeling van de zeven in de een brengt een verschillend inzicht, verschillende mentaliteit en benaderingswijze met zich mee, die allemaal door hun verbondenheid met elkaar even juist zijn, en slechts voor onze waarneming van elkaar verschillen.
Als we kijken naar de kleuren van het ene spectrum, dan zien we zeven kleuren en luisteren we naar die ene toonladder dan horen we zeven verschillende tonen. De zeven centra vinden we in één etherisch lichaam en…… beschouwen we één mensheid, dan kunnen we zeven verschillende typen mensen onderscheiden die allemaal op weg zijn naar een en hetzelfde doel: de ontwikkelingsgang naar volmaaktheid.

Wij mensen, reagerend op een van de zeven stralen en leden van die ene mensheid, hebben de belangrijke taak naar juiste menselijke verhoudingen te streven en de mensheid als eenheid te (h)erkennen. Deze erkende eenheid zal dan een basis vormen voor vernieuwing op velerlei gebied, zoals bijvoorbeeld op dat van politiek, godsdienst, onderwijs en opvoeding.
Evengoed zien we een mensheid waarin juiste verhoudingen nog ver te zoeken zijn en afgescheidenheid de grootste oorzaak te noemen is van alle zelfzuchtige en persoonlijke belangen die nagejaagd worden, wat leidt tot haat en wantrouwen over de gehele wereld. Tot op de dag van vandaag is het de ‘apartheidsgedachte’ die de oorzaak van oorlog is.
Een zwak punt van de mensheid is nog steeds de heersende en scheiding brengende geldzucht, een bron van alle kwaad zouden we kunnen stellen. Wat ooit als eenvoudige ruilhandel, als uitwisseling van goederen begon, is in onze tijd uitgegroeid tot een ingewikkeld, niet meer te hanteren financieel en economisch systeem, met alle zichtbare gevolgen van dien. Want buiten het feit dat menselijke honger naar materieel welzijn leidt tot aankopen die de behoefte naar ‘meer’ zouden moeten bevredigen, groeit ook de zucht naar macht en het kopen van gezag. We zien dat ieder voor zich gaat, het belang van het individu en de afgescheiden groep vooropstaat, de een zich tegen de ander keert en onderlinge concurrentie samenwerking onmogelijk maakt.

Samenwerking op onze planeet is pas werkelijk mogelijk wanneer we ons minder door onze emoties laten leiden, onze mentale ontwikkeling zo ver gevorderd is dat we de illusie kunnen ontstijgen en we, welk type mens we ook zijn, op onze eigen manier onze eigen weg kunnen vinden. We leren dan als ziel te werken in de wereld van vandaag. Steeds meer mensen staan al in bewust contact met hun ziel, hebben een ruimer inzicht in de waarheid, en wanneer het aantal mensen met zuivere bedoelingen groot genoeg is, zal het mogelijk zijn in samenwerking die juiste, omvattender inzichten te verspreiden in de wereld.
Velen van ons werken, ongezien, bewust samen met de zogeheten Geestelijke Hiërarchie van onze planeet. Deze hiërarchie bestaat uit bevrijde zielen die – verder op de innerlijke weg zijn gevorderd dan wij – het welzijn van de mensheid als levensdoel hebben – het plan voor onze aarde kennen – en de uitdrukking zijn van liefde. Alle waarlijk spiritueel ingestelde mensen zijn door een zuivere afstemming in direct contact met deze hoogontwikkelde geestelijke wezens die ervoor gekozen hebben mensheid en aarde te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces.

Nu werkt de Hiërarchie al eeuwenlang op het ongeziene gebied voor mensheid en aarde, werden de energieën altijd al door de mens ontvangen, maar door onvermogen telkens verdraaid, verkeerd toegepast en onjuist geïnterpreteerd. Geestelijke ideeën zijn zo door de eeuwen heen belemmerd en kunnen niet doordringen, de circulerende energiestroom is daardoor gestagneerd.

In de 21ste  eeuw  is het bewustzijn van de mens echter zo geëvolueerd dat alle geestelijk georiënteerde mensen van nu de energiestroom weer op gang kunnen brengen door zich in te zetten oude opgeworpen belemmeringen op te heffen en gemaakte fouten te neutraliseren.

 

3 Responses

  1. Beste Titia, het voelt heel juist wat je zegt maar vooral is het een positieve gedachte in onze toch wel vaak negatieve wereld. We zijn vrij om te worden wie we echt zijn!

    Door dit artikel te lezen  besef ik ook ten volle dat we ons idee van tijd en ons resultaatsgericht denken moeten aanpassen. Ik bedoel verandering kan niet op een twee drie plaatsvinden. Wij werken voor het geheel en voor komende generaties. Dat op zich is al mooi ; ook al plukken wij misschien niet direct de vruchten van ons werk.

     

  2. Lieve Titia, Wat is 7 een belangrijk getal in ons bestaan. De laatste tijd hoor ik steeds meer geluiden over samenwerking onderling en de belangrijkheid van zijn boven financiële importantie. Samenwerking en zelfstandigheid samen, ontstaan door bezuinigingen, geven inzicht. Ontplooiing van de individu is waardevol, zonder direct gericht te zijn op hogere functies met opgepoetste CV's. Spitituele groei zou een onderdeel van scholing kunnen zijn, met inzichten in mens, samenleving en kosmisch bewustzijn. Liefs Krijn    

  3. Dank je wel voor deze inzichten.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 
Home Wetenschap Zeven typen mensen in één Mensheid