Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

We denken zo vaak dat we teveel denken

We denken zo vaak dat we teveel denken, en terwijl we dat denken hebben we te maken met het probleem dat we niet bij machte zijn wèrkelijk te denken. We worden zo in beslag genomen door onze eigen onbewuste gedachten dat ons brein in een zodanige toestand komt dat we ons denkvermogen onmogelijk constructief gebruiken kunnen. Maakt ons concreet of lager denkvermogen in ons leven de dienst uit, dan laat het door zijn sterke trilling niets toe en stoot zelfs alles af. De overheersende activiteit van het concrete denken verhindert daardoor elke vorm van inspiratie. Deze kan pas binnenstromen wanneer we ons denkvermogen als middel gebruiken om dat wat de ziel weet aan ons brein door te geven. Het zwaartepunt verplaatst zich van het concrete of lagere denken naar het abstracte omvattender hogere denken wanneer ons brein met het denkvermogen is gesynchroniseerd en het denkvermogen met de ziel.

Over de betekenis van de ziel bestaan nog wel wat misverstanden die tot verwarring en onbegrip leiden. Onderwaardering van de bedoeling van de ziel in incarnatie brengt, zoals in de praktijk is gebleken, bij de mens vaak zelfoverschatting teweeg. Hierdoor wordt meestal, tijdens de bewustzijnsontwikkeling in tijd en ruimte, een noodzakelijke fase overgeslagen en vanuit een persoonlijk oogpunt in plaats van met het meer alziende oog van de ziel gekeken. De ziel staat gelijk aan bewustzijn en intuïtie, en de enige manier waarop wij een beetje begrip krijgen van het proces van bewustzijnsuitbreiding is door het verband tussen het denkvermogen en het brein te bestuderen en op te merken welke gevolgen het heeft wanneer de hersenen het intelligente instrument van het denkvermogen worden. Dan bestuderen we de relatie van de ziel met het denkvermogen en wat er gebeurt wanneer we door onze ziel geleid worden en ons denkvermogen gebruiken om ons leven in de driedimensionale wereld door middel van ons brein te besturen. Hierna volgt een verdere verruiming die te maken heeft met het geestaspect (denk aan geest-ziel-lichaam), de uitstralende bron van energie in ons. Dit is de bewustzijnsstaat waarbij we de intuïtie benutten en via de ziel indrukken van universele wetten, kennis, krachten en inspiratie gaan ontvangen. De ziel is dan het instrument van de geest of monade geworden zoals wij eerst door middel van het denkvermogen het werktuig van de ziel werden.

In dit drievoudig proces is elk stadium van even groot belang en een fase overslaan is dan ook geen optie. We hebben een goed getrainde intuïtie nodig om geestelijke waarheid te herkennen via die ene door ons te erkennen autoriteit, de ziel. Alleen gericht zijn op onze eigen persoon, op de enkeling, of op het ontvangen van persoonlijke boodschappen is niet meer van deze tijd. Persoonlijke verlangens vervuld zien te krijgen en geestelijke eerzucht botvieren hebben averechtse gevolgen en werken de bewustzijnsontwikkeling enkel tegen. Ontbreekt namelijk de intelligente liefde van de ziel dan zullen we niet in staat zijn ook maar iets duurzaam vorm te geven in ons dagelijks leven. In tegenstelling tot het concrete denken dat afstoot, trekt liefde alles aan, neemt in zich op en brengt alles wat gescheiden is samen. Liefde brengt samenhang en genezing.

Zoals zelfoverschatting de rem op onze ontwikkeling zet, kan zelfonderschatting zelfs leiden tot psychische en fysieke problemen. De ziel, die zich al aardig weet uit te drukken in het driedimensionale bestaan dat we leiden, wordt, wanneer die wordt tegengewerkt, een belangrijke oorzaak van ziekte van allerlei aard. Van dichtbij heb ik kunnen meemaken hoe het een zielsverwant verging die in het jaar 1994 in mijn leven kwam. Onze wederzijdse herkenning leidde tot een afspraak voor een eerste klankbeleving, waarvan er door de jaren heen nog vele zouden volgen. Door onze wisselwerking kon, en kan nog steeds, hiermee haar rijke subtiele leven in kaart worden gebracht. Daarbij is echter altijd een belemmerende vaste overtuiging latent aanwezig geweest, die tijdens de klankbelevingen telkens overstegen kon worden. Haar overtuiging te mentaal te zijn, te weinig voelend en onbekwaam haar hoge mate van subtiliteit handen en voeten te geven in het leven van alledag is een product van haar concrete denken, dat in een langere periode zonder de regelmaat van de klankbelevingen, haar innerlijke kennis, haar weten, heeft kunnen overvleugelen. Zij belandde in de greep van haar eigen scheidende gedachten, waardoor zij in serieuze psychische nood kwam, met alle gevolgen van dien.

Na een intensief psychisch hulptraject te hebben gevolgd bleef bij haar begrijpelijkerwijs de dringende vraag naar de oorzaak en de bedoeling van die verwarrende periode bestaan. Langzaam maar zeker vinden wij samen daarop verhelderende antwoorden tijdens onze wekelijkse klankbelevingen die we tegenwoordig via een afstand overbruggende Skypeverbinding hebben kunnen oppakken. Wij stellen ons met elkaar in verbinding door ons af te stemmen op de hoogst aanwezige trilling, tijd en ruimte vallen dan weg, waarmee tegelijk de scheiding in het denken oplost en de aandacht wordt verplaatst naar het gebied van de ziel, waar alle benodigde kennis aanwezig is. Uit onze oprechte samenwerking zijn al wat punten van belang naar voren gekomen. Het is duidelijk dat er zeer oude aspecten een grote rol spelen in deze huidige incarnatie, waarin een scheiding tussen twee werelden door bewustwording daarvan wordt opgelost. Dit leven blijkt er een van voorbereiding te zijn, waarin de intuïtie gescherpt en het vermogen ontwikkeld wordt op twee gebieden tegelijk aanwezig en werkzaam te zijn om grote stappen vooruit te kunnen maken op een weg vol inspiratie en creatie, ten gunste van mensheid en aarde.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 
Home Wetenschap We denken zo vaak dat we teveel denken