Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Klankzang pagina strookenergie-klank-kleur-beeld

 

Klank in zijn algemeenheid
Klank is in zijn algemeenheid scheppend. Klank is de creërende kracht en de onzichtbare bron van alle zichtbaarheid. Te allen tijde is er eerst klank in welke hoedanigheid ook. Klank is altijd de oorzaak, en het gevolg van klank is licht. De aanwezigheid van licht maakt de waarheid in onze gedachten en handelingen zichtbaar en brengt alles naar de oppervlakte. Het ontbreken van licht zorgt ervoor dat we niet kunnen onderscheiden waardoor het lijkt of de uiterlijke wereld gewoon niet bestaat. Nu is in deze tijd het naar buiten brengen van de innerlijke wereld van bedoeling een belangrijk onderdeel van onze taak, en is het aan ons vormen te creëren die de een of andere innerlijke waarheid uitdrukken, zodat de aandacht voor de uiterlijke wereld van verschijnselen verplaatst kan worden naar de innerlijke wereld daarachter. Ooit en uiteindelijk zal de wereld van bedoeling voor de hele mensheid de enige wereld van werkelijkheid zijn.

 

Klankzang
Het woord klankzang is gekozen om weer te geven dat de stem het instrument is dat de klanken voortbrengt. Klankzang is, vrij van elk oordeel, zingen zonder woorden en ontstaat van binnenuit na afstemming op de energie / trilling van die- of datgene waarvoor de klankzang is bedoeld. Zo ontstaat een muzikale compositie voor het moment waarin zichtbaar wordt wat voor het oog onzichtbaar is en de klanken verbindend werken waar scheiding is. Klankzang heeft tot doel ons bewust in aanraking te brengen met de omvattende wereld van de ziel. Klankzang ontwikkelt het innerlijk mechanisme, waarmee we op de ongeziene gebieden kunnen waarnemen en is de hoorbare voorloper van telepathie tussen ziel en ziel op het mentale gebied. Klankzang brengt ons tot het besef dat bewustwording van de ziel deel uitmaakt van alle bewustwording.

 

 

Wat doet klankzang

wanneer je deze ontvangt tijdens een klankzangsessie

Klankzang

*werkt in op het etherisch of levenslichaam met zijn energiecentra, hun werkingen en verhoudingen*
*
*dringt door in alle lagen van je bewustzijn*
*
*slaat een brug tussen zielenbewustzijn en je brein*
*
*is een middel tot ontspannen innerlijke alertheid*
*
*geeft verdieping van inzicht in levensprocessen*
*
*opent de ingang tot de andere dimensies van jezelf*
*
*werkt ondersteunend en helend in periodes van ziekte*
*
*geeft inzicht in de achtergronden van het ziekteproces*
*
*geeft een diepe, confronterende, harmoniserende beleving*
*
*brengt en houdt je in het hier en nu*
*

Wat doet klankzang

wanneer je zelf je klanken zingt tijdens een sessie klankbeleving

Klankzang

*maakt je ontspannen maar innerlijk alert*
*
*verruimt en verdiept de ademhaling*
*
*helpt je over drempels naar een vrije en spontane expressie*
*
*biedt inzicht in jezelf*
*
*helpt je anders naar de dingen te kijken*
*
*geeft duidelijkheid in je proces van het moment*
*
*helpt je je eigen wijsheid te ontdekken*
*
*houdt je in het hier en nu*
*
*opent de toegang naar je innerlijke werelden*
*

 

“Klankzang is een ontdekkingsreis in de wereld van energieën en krachten waarin wij bestaan”

 

 

Ervaringen

de eenvoud van esoterie

In het boek ´De eenvoud van esoterie´worden dagelijks terugkerende onderwerpen esoterisch benaderd.In elk hoofdstuk is terug te vinden hoe we er in deze tijd voor staan.

Lees meer

Boek Averana

In het boek, ‘De subtiele kracht van klankzang’ wordt verslag gedaan van de invloed van de klanken van de stem op de bewustzijnsontwikkeling van het zielenleven van de mens.

Lees meer

bundel

‘INSPIMPEN, is ontstaan door de samenwerking van Titia ten Bosch, Krijn de Groot en Dora Westgeest. Zo spontaan als de klanken komen, ontstaan tekening en vers.

Lees meer

DVD

‘De stem, vertolker van bewustzijn’ is de film bij het boek. In deze film legt Titia uit hoe het proces tot het komen van het boek is verlopen en worden de verschillende sessies getoond.

Lees meer