Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Op weg naar de bevrijde ziel

Uit de titel ‘Op weg naar de bevrijde ziel’ zouden we kunnen opmaken dat onze ziel een gevangene is die bevrijd dient te worden. In het artikel ‘Van schokreactie tot bewustzijnssprong’ heb ik het al over de gekerkerde ziel, een ziel die door incarnatie opgesloten zit in een niet toereikend lichaam, een ziel die gevangen wordt gehouden door onze emotionele reacties en materialistisch denken. De ziel op haar eigen bewustzijnsgebied kan door incarnatie maar weinig meer doen in een vorm die niet ontvankelijk is, dan het uit atomen opgebouwde lichaam bij elkaar te houden en haar tijd uit te dienen. De ziel wacht of beter gezegd mediteert tot het moment dat we onszelf zo ontwikkeld hebben dat de eerste indrukken veilig binnen kunnen komen met als gevolg dat we, ook al zouden we het willen omdat het wel zo rustig is, niet meer terug kunnen. Zo beginnen we als elke andere geïncarneerde ziel aan het nemen van een weg vol hindernissen die in elk leven door de inzet van onze persoonlijkheid steeds verder weggenomen kunnen worden tot het moment dat de bevrijding uit de wereld van illusie een feit is. Dan vallen onze meditaties samen met die van de ziel en zijn we, na een lange weg van levens, een actief geestelijk mens, een bevrijde ziel met een zuiver geestelijk bewustzijn, die klaar is een hogere ontwikkelingsweg te kiezen.

Vooreerst ligt ons aards pad echter nog bezaaid met hindernissen die het kennen van onze ziel in de weg staan. Nu kan een eerste indruk afkomstig van de ziel, een eerste flits van besef, al onze belangstelling wekken er alles aan te willen doen meer kennis en bewustzijn te vergaren, waardoor we de vele obstakels leren kennen die nu juist die ware kennis verhinderen. Vanaf het moment dat we ons daarvan bewust zijn, zullen we de aard van elke belemmering willen onderzoeken met de bedoeling deze vastbesloten te verwijderen.
Er is geen weg meer terug, alleen een vooruit……
Langzaamaan ontwikkelen we zo het vermogen meer plotselinge flitsen van de innerlijke realiteit te ontvangen, die ons zeker tot een streven zullen brengen het verkregen eenmalig inzicht tot een blijvende werkelijkheid in ons dagelijks leven te maken. Door het op een natuurlijke wijze verwijderen van alle hindernissen komt algehele kennis beschikbaar en hebben de lichamen van onze persoonlijkheid –  fysiek, emotioneel en mentaal – hun doel gediend. Deze kunnen de werkelijkheid niet meer vervormen waardoor wij in staat worden gesteld ons denken zodanig aan te passen, dat het mogelijk wordt ons te bevrijden van de beperking van de tijd en bewust te leven in het Eeuwig Nu. Dan zal de Wet van Aantrekking of de wet van de ziel ons leiden en de plaats innemen van de wet van de persoonlijkheid, bekend als de Wet van Economie.

Voor wij continu in contact kunnen staan met onze ziel, hebben we alles dat ons remt in de voortgang, vooral met veel geduld, vertrouwen en doorzettingsvermogen, te overwinnen. Ik leg de nadruk op geduld, vertrouwen en doorzettingsvermogen, omdat de veelsoortige belemmeringen, waar we mee te maken krijgen, vragen om een gedegen aanpak in een tempo dat past bij de ontwikkeling en het karakter van onze persoonlijkheid. We zien tegenwoordig hoe we overspoeld worden met cursussen die, inspelend op ons gebrek aan geduld, in een korte tijd directe resultaten beloven, waarbij echter over het hoofd wordt gezien dat zo’n snelle benadering van buitenaf eerder forceert dan reguleert. De noodzakelijke aanpassingen vragen tijd en vooral mentale ontwikkeling om onze gedachten vrij te maken van de overheersing van emoties of het materialistisch denken, met als doel ons denkvermogen in te zetten voor het op een lijn brengen van onze fijnere lichamen. Deze toestand is nodig om door middel van meditatie een standvastig contact met onze ziel te kunnen onderhouden.

Wanneer we gehoor durven geven aan de eerst nog voorzichtige innerlijke signalen van onze eigen ziel kunnen we, van binnenuit en zonder enige twijfel, die juiste handelingen doen die de weg effenen voor het oplossen van een eerste en belangrijke kwestie: het onvermogen van ons fysiek lichaam te reageren op de energieën van de ziel. Een gezond lichaam en een verfijnd etherisch lichaam zijn nodig om de energieën en krachten veilig door ons heen te kunnen geleiden. Met dit doel voor ogen gaan we verder op de ingeslagen weg en zullen we nog vele andere obstakels tegenkomen die we met liefde uit de weg willen ruimen.
Op deze fascinerende route ontmoeten we elkaar, kunnen we elkaar inspireren zowel leerling als leraar te zijn om uiteindelijk de leiding aan de ziel over te dragen en samen te werken voor het hoogste goed van mensheid en aarde.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 
Home Wetenschap Op weg naar de bevrijde ziel