Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Onze relatie met de dieren

Onze relatie met de dieren is, al is het wat kort door de bocht, tweeledig te noemen: liefdevol of liefdeloos. Tegenwoordig staat de liefdevolle aandacht voor de dierenwereld meer voorop en zien we hoe grote aantallen mensen zich vol inzetten voor het welzijn ervan, waardoor de op oude angst en onwetendheid gebaseerde liefdeloze houding ten opzichte van het dier wordt teruggedrongen. De meedogenloze behandeling van dieren komt zeker nog veelvuldig voor en stamt uit een wel heel ver verleden, uit de tijd dat wij nog niet denkende diermensen waren. We stonden toen veel dichter bij het animale leven, en de verhouding was puur lichamelijk, waardoor enig verschil dan ook nauwelijks zichtbaar was. In die vervlogen tijden was de dierlijke wereld zoveel sterker dan de menselijke, wij stonden als mensen machteloos en vielen ten prooi aan de wilde dieren en hun verwoestingen, wij werden compleet uitgeroeid.

Het is pas na vele duizenden jaren dat de mens iets meer begrip kreeg en slimmer werd, wat tot het opmerkelijke gevolg leidde dat het mensenrijk prompt het dierenrijk begon te vernietigen. Alle wreedheden tegen dieren, die mensen tot op de dag van vandaag vertonen, is een reactie op het eeuwenlang gedood zijn in de tijd dat de mens nog het onderspit moest delven. We zouden dit kunnen zien als de van kracht zijnde wet van oorzaak en gevolg, het onontkoombare karma van de dierenwereld dat zich tot nu toe aan het uitwerken is. De huidige verhoudingen tussen het mensen- en dierenrijk zullen zeker nog slecht geregeld blijven zolang de aandacht voor het materiële, voor het economische aspect, overheerst. Zoveel dieren worden omgebracht uit zelfzuchtig winstbejag en zo wreed zijn de dieren nog onderling.

Wanneer we nog eens terugblikken, nu naar een latere fase van ontwikkeling toen de relatie met de dieren niet alleen lichamelijk was, maar de verhouding meer emotioneel werd, zien we dat enkele dieren door de mens werden opgenomen en tam gemaakt, wat resulteerde in het ontstaan van de eerste huisdieren. Opmerkelijk is, naarmate het dierenrijk meer onder invloed van de mens komt, dat dieren zoals de huisdieren, maar ook de soorten die in het wild leven, dienstbaar worden en hun liefde en aandacht geven aan de dierverzorgende mens. Dieren hebben mensen zoveel meer te geven dan de mens dit doet aan het dier. Wat wij mensen kunnen doen om de verhoudingen verder te verbeteren, en dat is helemaal ónze verantwoordelijkheid, is de kracht van de gedachte inzetten om de kloof tussen de dierenwereld en de mensenwereld te overbruggen.

Wij onderscheiden ons van het dier door het beheerst en gericht kunnen denken, door doelen te stellen en bedoelingen te kennen. Met deze kwaliteiten kunnen we richting geven aan het dierlijk bewustzijn. En wat een prachtige resultaten worden daarmee behaald! Het mooiste voorbeeld hiervan is toch wel de opleiding voor geleidehonden. Deze efficiënte en vooral ook duurzame manier van trainen is niet te vergelijken met die van vroeger toen de wil van de mens aan de dieren werd opgelegd door middel van het opwekken van angst en pijn. De juiste trainingswijze is een zuiver mentaal proces: het is de kracht van de gedachte die op het bewustzijn inwerkt en er richting aan geeft.

Alles wat leeft op deze aarde is de uitdrukking van één centrale energie, die alle vormen doordringt. Dit betekent dat alle mineralen, planten, dieren en mensen op deze planeet door die ene bezielende energie zijn gevormd tot wat ze zijn en in tijd en ruimte volgens bestaande wetten vier graden van bewustzijn vertonen. Van deze vier natuurrijken is het mensenrijk het vierde dat tenslotte de hoogste vorm vertegenwoordigt van het voorgaande: het derde natuurrijk van de dieren. Mens en dier hebben het dierlijke lichaam gemeen, met dit verschil dat wij daarin als geestelijke mensen functioneren op weg naar het vijfde natuurrijk. Om deel te worden van dit geestelijke rijk, zullen we, op aandringen van onze ziel, boven onze menselijke begrenzingen uit weten te komen.

Zoals in een ver verleden de eerste poging de diermensen in menselijke wezens veranderde, zal de tweede aanmoediging mensen veranderen in geestelijke wezens met een hoog bewustzijn. Dit bewustzijn is verworven door alle overwinningen die we in de menselijke samenleving op onszelf hebben behaald. De beloning is geestelijke gewaarwording of gevoeligheid voor de geestelijke wereld van het hoger bewustzijn, voor die ware zielenaangelegenheid waar het mentale overheerst. In deze staat zal de mensheid uiteindelijk haar belangrijke taak kunnen vervullen en geestelijke krachten van het heelal doorgeven en met wijsheid hanteren, zodat de ziel de leiding zal hebben in álle natuurrijken. Het bemoedigende gevolg hiervan zal zijn, en met name in de dierenwereld, dat pijn en lijden verdwijnen en paradijselijke toestanden terugkeren.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 
Home Wetenschap Onze relatie met de dieren