Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Het eigen geluk voorbij

Het eigen geluk voorbij brengt ons in een bevoorrechte positie, waarin we het benodigde onderscheid kunnen maken tussen wat geluk en wat vreugde brengt in ons leven. Ons zoeken naar geluk, naar gelukkig willen zijn, heeft een complete geluksindustrie doen ontstaan, waarbij handleidingen vol trucjes worden aangeboden die we kunnen aanleren om als gelukkig mens door het leven te gaan. Maar geluk is niet meer dan een persoonlijke emotie met als doel ons eigen welzijn te bevorderen. Gaan we nu aan dit eigen geluk voorbij dan houden we geen rekening meer met de wensen voor onze eigen persoon, maar vinden we vreugde in onze relatie met anderen.

Vreugde is in feite een eigenschap van de ziel, zoals geluk dat is voor onze persoonlijkheid. Vreugde zullen we ervaren wanneer we ons mentaal vermogen op één lijn hebben kunnen brengen met onze in evenwicht gebrachte emoties. Onder deze voorwaarden zijn we in staat vreugde te ervaren in het tot stand brengen van die omstandigheden waarin we in aanraking komen met ieders werkelijke zelf, om dat vervolgens beter tot uiting te laten komen. Dit brengen van vreugde aan anderen, door situaties te scheppen waarin zij zich beter kunnen uitdrukken, kan een lichamelijke uitwerking of een emotioneel gevolg hebben, wanneer onze aanwezigheid harmonie en gunstige veranderingen teweegbrengt. Op intellectueel gebied gebeurt dit wanneer we iemand kunnen stimuleren helder te denken en te begrijpen. De uitwerking op onszelf is opperste vreugde, omdat onze handelingen volkomen onbaatzuchtig zijn.

Het komt er eigenlijk op neer dat we alles wat we door ervaring hebben geleerd ten dienste stellen van de ander, en door te begrijpen wat er met de mensheid in het geheel achter de schermen speelt, te weten hoe we dat het beste kunnen doen. Wij zijn dan een nieuw soort dienaar, die vanuit zielencontact onder de nieuwe wet van het Watermanteken kan werken. Dit houdt in dat we niet alleen geestelijk zijn, maar juist samen met anderen op dat innerlijk niveau samenvoegend te werk gaan. Dit voorkomt dat we onze krachten verspillen aan terreinen die allang aangepakt en begrepen zijn. Het gaat er juist om dat we onze aandacht geven aan het vrijmaken van tijd, ruimte en geld voor nieuwe ontdekkingen ten gunste van het geheel. Deze vorm van dienen is dan definitief het resultaat van een prachtige innerlijke gebeurtenis, waarbij wij onze persoonlijkheid in dienst hebben weten te stellen van ons wetende zelf, zodat alles wat nu nog mysterieus genoemd wordt aangetoond zal worden als natuurlijk en in essentie waar. En het opmerkelijke kenmerk van deze manier van werken is pure vreugde, die de plaats inneemt van  kritiek, de veroorzaker van heel wat onnodige ellende. Het alternatief zal klankrijke vreugde en vreugdevolle klanken zijn die de ruimte krijgen hun ware bedoeling uit te dragen.

Om terug te komen op het Watermantijdperk, dat de eerstvolgende 2500 jaar van invloed is op ons zonnestelsel (waarvan trouwens de grondtoon vreugde is), onze planeet, de mensheid en de individuele mens, zullen de energieën leiden tot bewustzijn van universele verhoudingen en van een bewezen eenheidsbeleving. We zullen ons volledig bewust zijn van alles wat we doen en onze persoonlijkheid ondergeschikt maken aan het welzijn van het geheel. Leed zal plaatsmaken voor vreugde, we zullen doelbewust leven en zuiverder waarden en geestelijke werkelijkheden tot uitdrukking brengen.
In dit nieuwe tijdperk zullen we meer en meer bekend raken met het bevrijden van energie met de bedoeling deze in te zetten voor het algemeen belang.

Dit vraagt om nieuwe opvoedingssystemen, om educatie, waarin onze persoonlijke integriteit voorop staat, persoonlijke verantwoordelijkheid wordt aangemoedigd, maar tegelijkertijd, en dat is van het grootste belang, zal er aandacht zijn voor hoe wij, rekening houdend met ieders capaciteit, belangstelling en vermogen, ons het beste kunnen uitdrukken. Het ware werk van opvoeding is ons te leren helder te onderscheiden en gevoeligheid te ontwikkelen voor de ware visie van dienst aan de ander, zodat wij op een effectieve manier aan het doel van ons werkelijke zelf werken en datgene op aarde tot stand kunnen brengen wat een bijdrage is aan het welzijn van het geheel. Dit is het punt waar het werk van de moderne opvoeding zal beginnen. Het gaat erom dat we op intelligente wijze leren werken in de wereld van denkbeelden en patronen, evenals gevoelig te worden voor werkelijke geestelijke waarden. Wat voor ons mensen vooropstaat is het juist gebruik van het onderscheidingsvermogen, het vermogen tot kiezen en een doel voor ogen leren hebben.

Het hoogste doel dat mij al een aantal jaren voor ogen staat is de ervaringen met en de kennis over die klankrijke vreugde en vreugdevolle klanken te delen met de huidige wetenschap in dienst van het toekomstig algemeen belang.
In plaats van het schrijven van mijn maandelijkse artikelen, wijd ik mij vanaf nu aan het zo helder mogelijk verwoorden van alles wat ik weet over de enorme kracht van klank, die in oprechte samenwerking nieuwe perspectieven zal openen.

3 Responses

  1. Beste Titia, heel veel dank voor al de interessante artikelen die je al schreef. Ik wens je oprecht heel veel succes en vreugde met het in de wereld zetten van al je kennis omtrent de kracht van klank!

  2. Lieve Marleen, dank voor je oprechte wens! Ik ga er voor!

  3. Lieve, bijzondere, Titia,

    50 bezielende artikelen in 5 jaar.
    Dank je voor alle liefdevolle klankzang die ik, in stem en woorden, van je heb ontvangen.

    Aletta

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 
Home Wetenschap Het eigen geluk voorbij