Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Ervaringen pagina strook

energie-klank-kleur-beeld

Ervaringen klankzang

Uit het boek De subtiele kracht van klankzang: “De ervaring heeft geleerd dat klankzang helpt een brug te bouwen naar telepathisch contact van mens tot mens en van ziel tot ziel.
 Dit contact wordt al langzaam opgebouwd tijdens de meestal diepgaande gesprekken vooraf. Voordat ik de juiste klanken naar buiten breng, heb ik mij afgestemd op, ofwel telepathisch verbonden met, de uit zoveel delen samengestelde ‘hele’ mens. Ik richt mij op het hoogst toegankelijke in die mens om zo van ‘bovenaf’ zicht te krijgen op de werkingen van de aanwezige krachten en energieën, die door de klankzang in beweging komen en zichtbaar worden gemaakt.”
Ervaringsonderzoek naar de helende werking van klankzang heeft geresulteerd in evaluaties van verschillende mensen die aan dit onderzoek hun medewerking hebben willen verlenen. Tevens zijn enkele mensen bereid geweest hun ervaringen met de sessies klankbeleving zorgvuldig samen te vatten.


Etherisch lichaam

Gaandeweg het onderzoek wordt steeds duidelijker dat de klankzang helpt ons weg te leiden van de aandacht voor onze persoon met zijn omstandigheden en problemen. De klankzang tilt ons als het ware op naar een steeds ruimer begrip van de wetenschap dat wij deel zijn van een groter geheel dat weer deel is van een nog groter geheel, etc. Dat wij met allen en alles verbonden zijn door een energetisch netwerk van krachtstromen – het etherisch lichaam genoemd. Dit subtiele energienetwerk is de verbindende factor die ons in contact brengt met die vele lagen waaruit wij en alles bestaan.

 

Alles is er al

We hebben allemaal, niemand uitgezonderd, het vermogen tot contact maken met al die energietypen, ware het niet dat we ons meestal niet bewust zijn van onze mogelijkheden daartoe. De samenhang en verbondenheid met alles-wat-is is altijd aanwezig. Alles is er al.
De klankzang helpt ons een brug te slaan naar die hogere bewustzijnsgebieden, waardoor wij op een natuurlijke wijze ontvankelijk worden voor de uit die gebieden afkomstige indrukken. Een oneindig boeiend, innerlijk proces dat uiteindelijk zijn vruchten afwerpt op het uiterlijk gebied.

 

Uitgebreidere studies

Uitgebreidere studies over de werking van klankzang zijn te vinden in het boek ‘De subtiele kracht van klankzang’. In dit boek wordt na jarenlange ervaring en studie verslag gedaan van de invloed van de stem op de bewustzijnsontwikkeling van de mens. Tevens zal voor iedereen, die geïnteresseerd is in bijna-doodervaringen, blijken dat hoe meer getuigenissen we in dit boek lezen hoe meer we ons bewust worden van het feit dat de overeenkomsten met BDE opvallend groot zijn. Zonder eerst te hoeven sterven brengt klankzang ons naar die andere bewustzijnsgebieden, waarvan een glimp wordt opgevangen door mensen met een bijna-doodervaring.

 

Lees hieronder de ervaringen van:

Jeanette
Aletta
Dora
Margo
Hans

Verhandeling

Home Ervaringen klankzang
de eenvoud van esoterie

In het boek ´De eenvoud van esoterie´worden dagelijks terugkerende onderwerpen esoterisch benaderd.In elk hoofdstuk is terug te vinden hoe we er in deze tijd voor staan.

Lees meer

Boek Averana

In het boek, ‘De subtiele kracht van klankzang’ wordt verslag gedaan van de invloed van de klanken van de stem op de bewustzijnsontwikkeling van het zielenleven van de mens.

Lees meer

bundel

‘INSPIMPEN, is ontstaan door de samenwerking van Titia ten Bosch, Krijn de Groot en Dora Westgeest. Zo spontaan als de klanken komen, ontstaan tekening en vers.

Lees meer

DVD

‘De stem, vertolker van bewustzijn’ is de film bij het boek. In deze film legt Titia uit hoe het proces tot het komen van het boek is verlopen en worden de verschillende sessies getoond.

Lees meer