Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Dualiteit en de paren van tegenstelling

Dualiteit, met de daarbij behorende paren van tegenstelling, is het thema van tweevoudigheid dat door de hele geschiedenis van de menselijke ontwikkeling heenloopt. Dualiteit blijft een belangrijke rol spelen in ons leven, totdat we doorkrijgen dat het om twee stromen van energie gaat die in tegenovergestelde richting lopen en we voor een van de twee kunnen kiezen.
Zolang wij ons daar nog niet van bewust zijn, hebben we dagelijks te maken met de gevolgen van dualiteit en ondervinden hoe we tussen de uitersten van die schijnbaar tegengestelde krachten heen en weer geslingerd worden, hoe de ene stemming in de andere kan omslaan. De paren van tegenstelling werken op elkaar in, lijken met elkaar te strijden op het gevoelsgebied waar de emoties geregeerd worden door het zonnevlechtcentrum. Dit emotioneel gebied is een verzameling van krachten die in ons bewustzijn wordt vertaald in stemmingen, gevoelens, remmingen, complexen, verlangens en driften; en zolang wij ons met ons emotielichaam identificeren, zolang we onderhevig zijn aan stemmingen en gevoelens, zullen momenten van wanhoop, twijfel, verdriet en depressie ons overvallen. Alle aandacht blijft onder het middenrif geconcentreerd wat de toegang tot de hogere bewustzijnsgebieden afsluit. We blijven steken in onwetendheid die ons in het emotioneel of astraal gebied gevangen houdt. Een veelheid aan krachten doet daar een ondoordringbare warboel ontstaan en maakt het tot een mistig gebied. Zo zien we, wanneer de verzamelde krachten in ons eigen lichaam wanordelijk zijn, we ons afstemmen op de chaos buiten ons en daardoor overal in de wereld op het uiterlijk gebied de gevolgen van die innerlijke dualistische strijd terugvinden.

Maar, wanneer we ons nu van de paren van tegenstelling bewust zijn, hun onderlinge wisselwerking kennen en het ons duidelijk is dat we een keuze tussen de twee kunnen maken, is het juist ditzelfde gebied van de emotionele reactie waar we waarheid van onwaarheid, het werkelijke van het onwerkelijke leren onderscheiden. De keuzemogelijkheid waar we het hier over hebben, gaat niet over de vrije keuze die te maken heeft met de vrije wil, maar meer over een noodzakelijke keuze. We kunnen kiezen voor het gemak en vasthouden aan het oude vertrouwde met als gevolg dat we zullen blijven ronddobberen in het astrale, of we kiezen ervoor ons te bevrijden uit de greep van de emotie, door de zelf opgeworpen belemmeringen te overwinnen. Kiezen we voor de laatste optie dan is onze inzet nodig de bereidheid te ontwikkelen alle tijdelijke pijn en ongemakken te ondergaan met het vooruitzicht dat die door acceptatie zullen verdwijnen. We zullen dan in staat zijn de paren van tegenstelling te laten samensmelten zodat we bevrijd de middenweg naar het hoger doel bereiken. We hebben dan de wisselwerking tussen de twee krachten leren kennen en weten bewust aan deze richting te geven, waardoor energieën weer vrij kunnen stromen.

Wij mensen zijn de enige groep die in het astrale verstrikt is geraakt en de wereld van illusie als werkelijkheid ziet. In de ondermenselijke rijken is dualisme niet aan de orde door het ontbreken van het besef, in het geestelijk rijk is dualiteit overstegen en heerst de eenheid. Geest en stof zijn de twee erkende werkelijkheden die samen die eenheid vormen.
De illusie van het astraal gebied is in tijd en ruimte tot bestaan gekomen door eeuwenlange onwetendheid, door onjuist gebruik van de verschillende ontvangen energieën en de gerichtheid op het astraal gebied.

De vele misverstanden in de wereld kunnen we wijten aan een verkeerd gebruik van de in tegengestelde krachten opgedeelde energieën. Laten we als voorbeeld nemen de positieve en negatieve kracht. We spreken over kracht en niet over energie, omdat energie vrij stroomt en we kracht kunnen beschouwen als in materie gevangen energie.
Welnu, de positieve kracht kunnen we omschrijven als gevend, uitgaand, actief, de plus of mannelijk, de negatieve kracht is ontvangend, passief, de min of vrouwelijk. De positieve pool is de bezielende kracht, de negatieve de ontvangende….. zou dit gegeven, door onbegrip van de werkelijke betekenis en de onwetendheid dat zowel de man als de vrouw beide krachten in zich draagt, geleid hebben tot het misverstand dat vrouwen tot op de dag van vandaag in vele culturen niet als gelijkwaardig aan de man worden gezien? Dit dwaalbegrip zal zeker verdwijnen wanneer we positief en negatief in onszelf in evenwicht hebben verenigd.

In het dagelijks leven werken we met hetzelfde principe op technisch gebied, wanneer we de elektrische stroom willen geleiden om daarmee bijvoorbeeld een lamp te laten branden. We hebben dan te maken met de plus en de min, met de positieve en negatieve pool, die op de juiste manier verbonden, voor de gevraagde verlichting zorgt. In de elektronica wordt er bij kabelaansluitingen gesproken over het mannetje en het vrouwtje. De ene pool die geeft en de andere die ontvangt worden verbonden, waardoor we onze apparaten, die signalen doorgeven en ontvangen, kunnen gebruiken. We kennen precies de grondbeginselen, tenminste de mensen die er verstand van hebben, en gebruiken die voor technische doeleinden op het uiterlijk gebied. Maar nu is het tijd deze in te zetten op het innerlijk gebied, want wanneer wij nu positief en negatief in onszelf hebben verenigd, de twee polen in evenwicht hebben gebracht, zien we als resultaat een stralende energie van een harmoniserende kracht, die tot juiste verhoudingen in de wereld leidt.

 

2 Responses

  1. Beste Titia,

    Ik heb net je artikel ivm dualiteit gelezen en het valt me op dat hoe meer artikels ik van je lees, hoe helderder en meer verstaanbaar je teksten worden. Ik ben een leek in esoterisch taalgebruik en dit artikel is voor mij boeiend, leerrijk en overzichtelijk. Leuk dat je het voorbeeld van de electrische polen geeft.

    Groeten, Marleen

  2. Dag Titia, Jouw uiteenzetting over dualiteit en paren van tegenstelling sluit prachtig aan bij de ervaring die ik had tijdens de nieuwe maan meditatie van 30 maart j.l. Het geeft mij uitbreiding van kennis. Dank hiervoor. Lieve groet Dora

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 
Home Wetenschap Dualiteit en de paren van tegenstelling