Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

De rol van de ziel in ons aards bestaan

De rol van de ziel is groot kunnen we wel stellen, want zonder ziel geen aards bestaan.
Maar wat kunnen we ons daar eigenlijk bij voorstellen?
Op de vraag wat de ziel nu werkelijk is, zouden we kunnen antwoorden dat de ziel het subtiele iets is dat we de essentie in elke vorm noemen, waardoor het ene mineraal verschilt van het andere, dat in het plantenrijk bijvoorbeeld een roos of een bloemkool doet ontstaan en in het dierenrijk de verschillende soorten voortbrengt. Het is de ziel die de ene mens van de andere doet verschillen in uiterlijk, aanleg en karakter. De ziel ligt ten grondslag aan elke vorm, niet alleen microkosmisch maar ook macrokosmisch zoals een planeet of zonnestelsel.
Onze ziel als geheel zorgt ervoor dat we naar iets hogers en beters streven. Een onbewust proces, dat gaandeweg onze ontwikkeling omgezet wordt in een bewustheid dat we bijdragen aan het bevorderen van de evolutie wanneer we de signalen herkennen en met de ziel kunnen werken, want de ziel is de evolutiekracht zelf die in de vormen van ieder natuurrijk aansprakelijk is voor de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik ervan.

Wat betekent dat voor ons aards bestaan?
Wanneer de ziel vorm aanneemt en toetreedt tot het aards bestaan, worden alle handelingen tijdens het betreffende leven bepaald door twee energiestromen, welke voortkomen uit één energie die zich splitst wanneer deze ons lichaam binnenkomt en te onderscheiden is in de stroom van het leven zelf (geest) die, verankerd in ons hart, de vitaliteit, de capaciteit en de lengte van het bestaan van ieders vorm vaststelt, en de stroom van het bewustzijn, verankerd in ons hoofd, die onze uitingen in ons dagelijks leven beïnvloedt. Want al is de ziel één groot geheel, de mogelijkheid tot uitdrukking is afhankelijk van de aard en gesteldheid van de vorm waarin de ziel zich bevindt. Zo zijn er lichamen die hoog gevoelig zijn voor de indrukken van de ziel en andere die door hun dichtheid en kwaliteit van de atomen waaruit de betreffende vormen zijn opgebouwd, niet in staat zijn iets van de hogere aspecten van de ziel te kennen, laat staan over te brengen.
De fijnere lichamen van bestaan, zoals het emotionele (astrale), het mentale en zielenlichaam zijn eigenlijk geen lichamen zoals onze fysieke vaste vorm, het zijn meer verzamelplaatsen van verschillende soorten kracht, aan elk individu verbonden. Zij zijn verzamelingen van trillende atomen, waarbij de trillingssnelheid afhankelijk is van de ontwikkeling van de ziel. Het is van belang te beseffen dat niet alleen onze vaste, tastbare vorm uit atomen is opgebouwd, maar dat ons vloeibaar emotioneel en gasvormig mentaal lichaam dat ook zijn.

Aan het begin en in de eerste fasen van onze evolutie is ons individueel en zelfbewustzijn meer dierlijk dan geestelijk, omdat ons bewustzijn dan nog volledig gericht is op ons dierlijk lichaam waarin onze instincten en dierlijke neigingen nog overheersen. Later worden we meer mens en zijn we dierlijk noch geestelijk, dus tussen die twee fasen in. Dit is het lastige en langdurige stadium binnen ons bestaan waarin we heen en weer slingeren tussen de paren van tegensteling en volop ‘strijd’ voeren tussen de aantrekking van de geest en de vele verleidingen van de stof in ons aards bestaan. Het merendeel van de huidige mensheid bevindt zich in deze dualistische fase van ontwikkeling, maar als we kijken hoe we gevorderd zijn in onze evolutie, hoe we van dierlijke mens tot menselijke mens zijn opgeklommen, gloort er toch hoop in deze tijd van oorlog, terreur, ziekte en andere ellende, als we gaan beseffen dat het bewustzijn van de ziel dat van eenheid is. We zijn allemaal op weg van dualiteit naar eenheid om uiteindelijk een zuiver geestelijke mens te zijn in de wereld van bevrijde zielen, waar intelligente liefde de overheersende kracht is. Zo groeien we gestaag uit van persoonlijkheden, die zich zo nu en dan door zielsindrukken laten leiden, tot levende zielen die zich volledig bewust zijn van de bedoeling en het plan van hun ziel, en deze door de persoonlijkheid heen laten werken hier op aarde.

Continu in contact staan met onze ziel is in het huidige tijdperk het doel voor de hele mensheid en wanneer elk lid zich ten volle gaat realiseren dat door de aantrekkende kracht van liefde elke ziel zich met alle andere zielen kan verbinden, zal de wereld er volkomen anders uitzien omdat alle leden van de toekomstige mensheid als geestelijke mens het welzijn van mensheid en aarde als levensdoel hebben.

 

One Response

  1. Beste Titia, Ik heb vandaag jouw twee laatste artikels met een andere kijk en meer begrip ervan gelezen. Dit komt omdat ik het nodig had om het een samen met het andere te lezen en begrijpen en omdat ik gisterenavond geproken heb met een man die ALS als ziekte in een vergevorderd stadium doormaakt. Hij heeft me doen inzien hoe hij leeft met de ziekte die zijn fysieke lichaam verwoest, maar zijn ziel is niet ziek. Hij vertelde via een brief aan de ganse school hoe hij door de ziekte tot de essentie van het leven kwam en vrede heeft met zijn toestand. Ja, en nu lees ik jouw twee laatste stukken; en de stukken van de puzzel vallen in mekaar! Mooi toch; ik heb het gevoel dat ik gisterenavond met de ziel van iemand mocht spreken. En dat was werkelijk hartverwarmend. Warme groeten, Marleen

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 
Home Wetenschap De rol van de ziel in ons aards bestaan