Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Esoterie en spiritualiteit in een ruime context

‘Esoterie en spiritualiteit in een ruime context’ biedt ons een mogelijkheid met een meer universele blik te kijken naar deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden begrippen. Vooral de term esoterie lijkt in onze huidige tijd beladen te zijn en de ware betekenis te hebben verloren. Esoterie wordt zelfs regelmatig geassocieerd met zweverigheid of religie. Door deze aanhoudende associatie is het vooroordeel bij velen van ons geboren en heeft een vooringenomen beeld zich vastgezet in ons brein, waardoor geen ruimte wordt gelaten voor een andere visie, met als gevolg dat ontstane misverstanden in stand worden gehouden of zelfs in aantal toenemen. Wanneer we eenmaal bereid zijn onze vooroordelen opzij te zetten,…

Meditatie in relatie tot ons brein

Meditatie in relatie tot ons brein is een artikel waarin de actieve meditatie beschreven wordt die, door middel van het brein, ons denkvermogen naar hogere bewustzijnsgebieden weet te richten. Meditatie heeft alles te maken met de in het voorgaande artikel besproken wetenschap van de ziel, de esoterische wetenschap. Deze betekent voor mij, in het algemeen gezien, dat ik door begrip van de kennis ervan me kan bezighouden met de innerlijke werelden van energieën en krachten waarin wij en het al bestaan, en in het bijzonder, dat deze me de gelegenheid biedt me te verdiepen in het etherisch lichaam van de mens en zijn energiecentra, die als uiterlijke tegenhangers respectievelijk het zenuwstelsel…

De geneeskunde van de toekomst

De geneeskunde van de toekomst zal vereenvoudigd en verrijkt zijn door de toevoeging van kennis en kunde uit een nu nog onbekende hoek. Kijken we eerst naar het verleden dan is naar verluidt genezen, net als ziekte, al zo oud als de tijd zelf en tot op heden onderwerp van onderzoek en experiment. Ziekten waren er zelfs al op onze planeet, vóór de mens verscheen. De geneeskunde is door de eeuwen heen tot grote hoogte gestegen, vele methoden, technieken, behandelingen en theorieën zijn ontwikkeld, geformuleerd en in gebruik genomen. Het succes van de huidige medische wetenschap is groot, zo groot dat ontelbare mensen, die vroeger door de minder wetenschappelijke benadering…

De evolutie van de schepping

De evolutie van de schepping is de titel van een thema dat ogenschijnlijk twee afzonderlijke begrippen omvat. Het woord evolutie roept over het algemeen direct de gedachte aan Darwin en zijn natuurwetenschappelijke evolutietheorie op. De schepping wordt meestal in verband gebracht met de religieuze opvatting dat God de schepper van hemel en aarde is. De twee visies lijken nog steeds lijnrecht tegenover elkaar te staan, de een door de wetenschap geaccepteerd de ander nog zeker niet. Maar iedereen zal het er toch over eens zijn dat beide benaderingswijzen een vorm van waarheid bevatten. De ene waarheid verschilt echter van de ander, er wordt een scheiding getrokken tussen de twee. Nu is het…

Het doel van reïncarnatie

Het doel van reïncarnatie is voor elk leven van een mens, planeet, zonnestelsel of kosmos het uitwerken en voltooien van een bepaald gesteld doel. Voor zowel een groot als klein leven is dit gestelde doel altijd de ontwikkeling van een steeds geschiktere vorm om geestelijke energieën tot uitdrukking te brengen. Elk geïncarneerd leven heeft te maken met de drie grote cycli van Geboorte, Leven en Dood. Leven neemt vorm aan om bewustzijn te kunnen ontwikkelen en uit te groeien tot een volmaakte ziel. Op deze lange weg van onvolmaaktheid naar volmaaktheid hebben we te maken met ziekte en dood, met vele obstakels die overwonnen dienen te worden. We gaan een…

Home Archive for category "Esoterie"