Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

De oorsprong van seksueel misbruik

De oorsprong van seksueel misbruik ligt in een ver verleden, waarvan de gevolgen in het heden sterk naar voren komen. Wij leven duidelijk in een tijd van fundamentele seksuele problemen, waarin, positief gezien, krachten in beweging komen die op den duur een nieuwe houding ten opzichte van seksualiteit tot stand brengen. Hierdoor veranderen onze handelingen, gedachten en morele visie over dit onderwerp, en zullen de verhoudingen tot de seksen in balans worden gebracht. Dit klinkt hoopgevend en biedt een andere kijk op al die misstanden die op het moment op zo’n rigoureus veroordelende manier aan de kaak worden gesteld. Wat meer begrip van de ruimere context van de seksfunctie zal…

Home 2017 december