Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Overeenkomsten en verschillen tussen kwantumfysica en esoterie

Overeenkomsten en verschillen tussen kwantumfysica en esoterie zorgen enerzijds voor toenadering en anderzijds nog voor het in stand houden van de bestaande kloof. Uiteraard beginnen we met de overeenkomsten, en wel met een belangrijke, namelijk dat de ontdekkingen van de kwantumfysica duidelijk aansluiten bij het gedachtegoed van de spirituele mens. Er lijkt zelfs een wetenschappelijke basis te komen voor datgene wat door alle godsdiensten al eeuwenlang wordt verkondigd: “Er is meer tussen hemel en aarde”. Dit betekent evengoed dat een wetenschappelijke grondslag in zicht komt voor de oude wijsheid en kennis van de esoterie, de wetenschap van de ziel, die nog meer openbaar zal maken van de mysteriën van het…

Home 2017 september