Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Met hart en ziel bezielen

Met hart en ziel bezielen is een titel waarin twee aan de ziel gerelateerde uitdrukkingen gebruikt worden die weergeven hoe wij alles wat we denken en doen bevlogen tot leven kunnen wekken. Het begrip ziel, met de legio afleidingen daarvan, wordt in vele varianten gebruikt, en zeker niet alleen in godsdienstige zin zoals toch nog vaak gedacht wordt. Al eerder heb ik hieraan een artikel gewijd dat gaat over de ziel van alle leven, zoals van een zonnestelsel en een planeet in het algemeen, van de mens ook in het bijzonder, en wat we ons erbij voor kunnen stellen. Het komt nog regelmatig voor dat geest en ziel ofwel leven…

Wij kiezen wel degelijk onze ouders

Wij kiezen wel degelijk onze ouders, alleen weten we dat niet meer. Het idee dat we onze ouders zouden kiezen lijkt in tegenspraak met wat we in de wandelgangen denken. We zijn immers van mening dat we onze vrienden kunnen kiezen, maar onze familie niet. Dit doen we echter zeker wel en al heel bewust wanneer we opnieuw incarneren. We selecteren de voor ons geschikte ouders die kunnen bijdragen aan onze stoffelijke samenstelling, het benodigde lichaam van vlees en bloed. Hun enige aandeel is dan ook ons een zodanig samengesteld lichaam bezorgen dat het voldoet aan de eisen van de incarnerende ziel, zodat we tijdens ons betreffende aards bestaan de…

Home 2017 april