Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Liefdevolle aandacht doet wonderen

Liefdevolle aandacht doet wonderen. Liefdevolle aandacht verbindt. Liefdevolle aandacht werkt evoluerend en brengt alles wat zich voordoet op een hoger plan. Waar we in ons denken scheidend werken, trekt liefdevolle aandacht altijd aan, en willen we nu van deze eigenschap daadwerkelijk gebruik kunnen maken, is inzicht en vooral begrip hiervan essentieel. Enig besef van de verbindende kracht van liefde is vooral ook nodig in de wereld van vandaag, met al die heersende haat en afkeer die doorklinkt in alles wat er gezegd en geschreven wordt. ‘C’est le ton qui fait la musique’ ofwel letterlijk vertaald: ‘Het is de toon die de muziek maakt’, ofwel vrij vertaald: ‘Het is de toon waarop…

Home 2017 januari