Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Het scheppend gebruik van de verbeelding

Het scheppend gebruik van de verbeelding kunnen we inzetten voor vele doeleinden, zowel individueel als in groepsverband. We hebben het dan over hoe we ons voorstellingsvermogen op een geestverheffende manier kunnen gebruiken om een werkelijke verbinding tot stand te brengen tussen al wat leeft.  Een andere kant van de verbeelding zien we wanneer we, wat onze angsten betreft, onbewust door onze verbeelding worden misleid. We stellen ons voor wat er allemaal voor desastreus zou kunnen gebeuren, terwijl er geen werkelijke aanleiding is. We zien dingen die in wezen niet aan de orde zijn, maar wel in onze verbeelding bestaan. Deze uit onzekerheid geboren angsten en bezorgdheid hebben te allen tijde een…

Home 2016 oktober