Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Zeven wegen leiden terug naar eenheid

Zeven wegen leiden terug naar eenheid, het centrum waaruit wij voortkomen en naar terugkeren. Vanuit de een, via de drie, zijn er zeven typen differentiaties waardoor wij mensen beïnvloed worden. Dit maakt ons tot een zevenvoudig wezen dat in staat is tot zeven bewustzijnstoestanden, die het ons mogelijk maken bewust te worden van alle gebieden waarop we, bewust of onbewust, werken. We zijn een zevenvoud, en we hebben als doel begrip te krijgen van al die vormen van bestaan, om vervolgens de specifieke eigenschappen ervan tot uitdrukking te brengen, en op alle gebieden vrij te werken. Als op zichzelf staande individuen manifesteren we ons door middel van zeven straalsoorten, en…

Home 2016 maart