Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

De wetenschap van psychologie

De wetenschap van psychologie is de meest geschikte methode om de mens te bestuderen en te begrijpen zoals hij werkelijk is. De erkenning, dat deze wetenschap goed is voor een juiste ontwikkeling, is er al, maar wanneer de nu nog verschillende en van elkaar gescheiden opvattingen tot een synthese worden gebracht, kan deze uitgroeien tot de wetenschap van de ziel, de innerlijke factor in de mens, die het goede, het ware en het schone voortbrengt. Tegenwoordig is de psychologie nog grotendeels gebaseerd op een studie van het abnormale, en gebruiken psychologen de gekende methodes voor alle groepen en bewustzijnstoestanden op dezelfde manier. In de praktijk wordt er veelal teruggegrepen naar het…

Home 2016 februari