Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

De constructieve kracht van samenwerking

De constructieve kracht van samenwerking is bekend bij al die mensen, bij wie wereldeenheid en juiste menselijke verhoudingen vooropstaan. En dat zijn er echt al heel wat. Behoren wij tot die groep en herkennen wij ons in dit ideaal, dan zien we ook de noodzaak om ons te verenigen en samen te werken, onze krachten constructief te bundelen voor het tot stand brengen ervan. Samenwerking wordt echter nog op vele vlakken tegengewerkt door de concurrerende en competitieve houding die ons van jongs af aan is aangeleerd. Het is dus zaak dat we bij het begin beginnen en onze kinderen wegwijs maken in de mogelijkheden om via eenheid, vrede en overvloed…

Home 2015 oktober