Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Alles wat bestaat is in ontwikkeling

Alles wat bestaat is in ontwikkeling, vanaf het kleinste atoom tot het oneindige, en als we het over het kleinste atoom hebben dan bedoelen we dat van de natuurkundige en het grootste is dat van de ruimte –  de etherische samenstelling van alle sterrenbeelden, zonnestelsels en planeten die zich daarin bevinden. Ook wij zijn als individuele mens een atoom te noemen –  een positieve kern met een negatief omhulsel –  dat een onderdeel is van de mensheid van onze planeet aarde. En het is de ontwikkelingsgang van mens en mensheid waar we ons hier beknopt mee bezig zullen houden. Naar ik begrepen heb is het mensdom zo’n 21 miljoen jaren…

Home 2015 april