Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

De rol van de ziel in ons aards bestaan

De rol van de ziel is groot kunnen we wel stellen, want zonder ziel geen aards bestaan. Maar wat kunnen we ons daar eigenlijk bij voorstellen? Op de vraag wat de ziel nu werkelijk is, zouden we kunnen antwoorden dat de ziel het subtiele iets is dat we de essentie in elke vorm noemen, waardoor het ene mineraal verschilt van het andere, dat in het plantenrijk bijvoorbeeld een roos of een bloemkool doet ontstaan en in het dierenrijk de verschillende soorten voortbrengt. Het is de ziel die de ene mens van de andere doet verschillen in uiterlijk, aanleg en karakter. De ziel ligt ten grondslag aan elke vorm, niet alleen…

Home 2014 oktober