Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Dualiteit en de paren van tegenstelling

Dualiteit en de paren van tegenstelling, is een thema van tweevoudigheid dat door de hele geschiedenis van de menselijke ontwikkeling heenloopt. Dualiteit blijft een belangrijke rol spelen in ons leven, totdat we doorkrijgen dat het om twee stromen van energie gaat die in tegenovergestelde richting lopen en we voor een van de twee bewust kunnen kiezen. Dualisme is en wordt door ons mensen zelf in stand gehouden en kan zodoende enkel door en in onszelf worden opgeheven. Het grootste goed is het opheffen van elke vorm van dualisme, en één te zijn met alles wat ons omringt, zowel op het aardse als op het kosmische vlak. In wezen hebben we…

Home 2014 april