Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Dualiteit en de paren van tegenstelling

Dualiteit, met de daarbij behorende paren van tegenstelling, is het thema van tweevoudigheid dat door de hele geschiedenis van de menselijke ontwikkeling heenloopt. Dualiteit blijft een belangrijke rol spelen in ons leven, totdat we doorkrijgen dat het om twee stromen van energie gaat die in tegenovergestelde richting lopen en we voor een van de twee kunnen kiezen. Zolang wij ons daar nog niet van bewust zijn, hebben we dagelijks te maken met de gevolgen van dualiteit en ondervinden hoe we tussen de uitersten van die schijnbaar tegengestelde krachten heen en weer geslingerd worden, hoe de ene stemming in de andere kan omslaan. De paren van tegenstelling werken op elkaar in, lijken…

Home 2014 april