Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

De kwestie van de vrije wil

De kwestie van de vrije wil is een hedendaags onderwerp van discussie en onderzoek. Zoals de ene meent dat vrije wil niet bestaat, is er een andere stroming die het tegenovergestelde beweert; de vrije wil is nog lang niet bevorderd tot een bewezen feit. Zo is het bestaan van de vrije wil bij vele academici nog steeds een heet hangijzer, waar zij hun handen liever niet aan branden. Tevens is er een groep die met zekerheid meent te kunnen bewijzen dat de mens geen vrije keuze kan hebben, omdat dit zou blijken uit het ontleden van de hersenfuncties. Nu hebben deze hersenwetenschappers gelijk als het gaat om mensen die gevangen zitten in…

Home 2014 februari