Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Het doel van reïncarnatie

Het doel van reïncarnatie is voor elk leven van een mens, planeet, zonnestelsel of kosmos het uitwerken en voltooien van een bepaald gesteld doel. Voor zowel een groot als klein leven is dit gestelde doel altijd de ontwikkeling van een steeds geschiktere vorm om geestelijke energieën tot uitdrukking te brengen. Elk geïncarneerd leven heeft te maken met de drie grote cycli van Geboorte, Leven en Dood. Leven neemt vorm aan om bewustzijn te kunnen ontwikkelen en uit te groeien tot een volmaakte ziel. Op deze lange weg van onvolmaaktheid naar volmaaktheid hebben we te maken met ziekte en dood, met vele obstakels die overwonnen dienen te worden. We gaan een…

Home 2013 september