Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

De geneeskunde van de toekomst

De geneeskunde van de toekomst zal vereenvoudigd en verrijkt zijn door de toevoeging van kennis en kunde uit een nu nog onbekende hoek. Kijken we eerst naar het verleden dan is naar verluidt genezen, net als ziekte, al zo oud als de tijd zelf en tot op heden onderwerp van onderzoek en experiment. Ziekten waren er zelfs al op onze planeet, vóór de mens verscheen. De geneeskunde is door de eeuwen heen tot grote hoogte gestegen, vele methoden, technieken, behandelingen en theorieën zijn ontwikkeld, geformuleerd en in gebruik genomen. Het succes van de huidige medische wetenschap is groot, zo groot dat ontelbare mensen, die vroeger door de minder wetenschappelijke benadering…

De evolutie van de schepping

De evolutie van de schepping is de titel van een thema dat ogenschijnlijk twee afzonderlijke begrippen omvat. Het woord evolutie roept over het algemeen direct de gedachte aan Darwin en zijn natuurwetenschappelijke evolutietheorie op. De schepping wordt meestal in verband gebracht met de religieuze opvatting dat God de schepper van hemel en aarde is. De twee visies lijken nog steeds lijnrecht tegenover elkaar te staan, de een door de wetenschap geaccepteerd de ander nog zeker niet. Maar iedereen zal het er toch over eens zijn dat beide benaderingswijzen een vorm van waarheid bevatten. De ene waarheid verschilt echter van de ander, er wordt een scheiding getrokken tussen de twee. Nu is het…

Home 2013 augustus